BIOSCOOPKAARTEN CADEAU !

 • Ontvang bij aankoop van minimaal € 200,- (excl. BTW) aan professionele Kärcher producten, toebehoren of reinigingsmiddelen, 2 unieke Mission: Impossible - Fallout giftboxen cadeau voorzien van elk 1 bioscoopkaartje (3D) en een multi-tool !

 • Maak daarnaast kans om met 4 collega's / vrienden deel te nemen aan de unieke Kärcher Mission: Impossible dag.

Hoe werkt het:

Giftbox met bioscoopkaartjes

 • Je koopt tijdens de actieperiode (1 juni t/m 2 augustus 2018) voor tenminste €200,- aan Kärcher-producten uit het Kärcher Professional assortiment.
 • Na aankoop registreer je het Professional product op de speciale registratiepagina van Kärcher.
 • Upload daarbij een duidelijke foto/kopie van het aankoopbewijs.
 • Je dient je product uiterlijk 14 dagen na het aflopen van de actieperiode te registreren.
 • Indien je registratie voldoet aan alle actievoorwaarden (zie gele knop hieronder), dan zal de giftbox binnen 4 weken naar het door jou opgegeven adres opgestuurd worden.
 • Elke deelnemer/registratie ontvangt, per post, een gratis giftbox met 2 bioskoopkaartjes (3D vertoning) voor de film Mission: Impossible Fallout en een unieke Multi-tool.
 • De bioscoopkaartjes kunnen worden ingewisseld bij alle deelnemende bioscoopketens waar de film op 2 augustus 2018 in premiere zal gaan.
 • Het Kärcher Professional product moet in Nederland zijn gekocht en de deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland.

Mission: Impossible-dag

 • Nadat je je hebt geregistreerd voor de giftbox, en de registratie aan onze volwaarden voldoet en is goedgekeurd, maak je automatisch kans op één van de drie sets met 4 kaarten voor de Mission: Impossible-dag. Je hoeft hier verder niets voor te doen.
 • Deze actie loopt t/m 22 juli. Op 23 juli zullen we uit alle goedgekeurde registraties de drie gelukkige winnaars kiezen.
 • De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden waarna ze alle informatie toegestuurd krijgen.
 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn

Let op, voor de giftboxen geldt op=op!

Complete actievoorwaarden volgens Kärcher ( klik hier )

Omschrijving actie

Koop tussen 1 juni en 2 augustus 2018 voor tenminste €200,- (excl. BTW) aan Kärcher Professional producten, accessoires en/of reinigingsmiddelen en ontvang 2 unieke giftboxen met, in elke giftbox 1 bioscoopkaartje, om de 3D versie van de film Mission: Impossible Fallout te bekijken in een Nederlandse bioscoop.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kärcher Mission: Impossible bioscoopkaartjes actie (hierna te noemen: "de Actie") van Kärcher B.V. (verder te noemen: "de Organisator").

2. De Actie heeft als doel Kärcher producten te promoten.

3. De Actie start 1 juni 2018 en eindigt 2 augustus 2018.

4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

5. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site karcher.nl/nl/missionprof worden geplaatst, voorzien van een datum

6. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Deelname

1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

3. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

4. De aankoop van de Kärcher producten dient plaats te vinden in Nederland.

5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt (met uitzondering van Sandd. Deze partij gebruikt de Organisator voor het verzenden van de bioscoop kaartjes. De Vereiste afspraken zijn gemaakt om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de eerder genoemde activiteit). De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. In het deelnameformulier kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

6. Actie geldt alleen bij de aanschaf van producten uit het Kärcher consumenten assortiment. Het (totale) aankoopbedrag van Kärcher producten dient tenminste €200,- (excl. BTW) te bedragen om aan de Actie deel te kunnen nemen. De op de kassabon/factuur vermeldde prijzen zijn leidend.

7. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de het deelnameformulier volledig invult, en opstuurt, samen met een duidelijke kopie van het aankoopbewijs waar de aankoop van de Kärcher (Professional) producten op staan. De aanvraag, inclusief bovenstaande items, dient uiterlijk 14 dagen na aankoop te worden verstuurd. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

8. Maximaal 1 inzending per naam, adres en rekeningnummer.

9. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingestuurd.

10. De 2 giftboxen, met elk 1 bioscoopkaartje, zullen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de registratie per post worden opgestuurd naar het bij de registratie opgegeven adres.

11. De bioscoopkaartjes zijn geldig in alle Nederlandse bioscopen en ieder kaartje geeft recht op één toegangsbewijs voor de 3D vertoning van de film Mission: Impossible Fallout en is niet bruikbaar voor andere films. De film gaat in Nederland op 2 augustus 2018 in Première, voor die tijd is het bioscoopkaartje niet te gebruiken.

12. De bioscoopkaartjes zijn te gebruiken tot en met zondag 16 september 2018. De bioscoopkaartjes en kaartjes voor de hieronder genoemde Kärcher Mission: Impossible dag zijn niet inwisselbaar voor contanten of producten.

13. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

14. Door inzending van het deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

15. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of foutief ingevulde deelnameformulieren van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en de premium zal vervallen aan Organisator. Dit geldt eveneens voor onjuiste en/of onvolledige invulling van het formulier. Kärcher Mission: Impossible-dag

16. Nadat je je hebt geregistreerd voor de giftboxen, en de registratie aan onze volwaarden voldoet en is goedgekeurd, maak je automatisch kans op één van de drie sets met 4 kaarten voor de Mission: Impossible Fallout-dag. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

17. Deze actie loopt t/m 22 juli. Op 23 juli zullen we uit alle goedgekeurde registraties de drie gelukkige winnaars kiezen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

18. De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden waarna ze alle informatie toegestuurd krijgen.

19. Deelnemers aan de Kärcher Mission: Impossible dag dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

Privacy

1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, adres en emailadres om zodoende rechtmatigheid van deelname te kunnen toetsen. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

2. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Indien je toestemming hebt gegeven voor he t ontvangen van informatie in het kader van direct marketing activiteiten, zal de Organisator je gegevens na het beëindigen van deze actie niet verwijderen, maar niet langer bewaren dan het nodig is dit doel te realiseren. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar info@nl.kaercher.com Voor meer informatie omtrent privacy, raadpleeg het Privacy Statement op de website.

Aansprakelijkheid

1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden. Slotbepalingen 1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op karcher.nl/nl/Acties/consumentenapparatuur en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan: 2. Kärcher Consumentenservice, Postbus 17, 4920 AA Made; of 2. info@nl.kaercher.com 3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt. U kunt een mail sturen met uw klacht naar info@nl.kaercher.com 4. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. Aldus opgemaakt te Made, 18 mei 2018

Veelgestelde vragen

• Van wanneer tot wanneer loopt deze actie? De actie loopt van 1 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018.

• Bij aanschaf van welke apparaten heb ik recht op deze actie? Deze actie geldt op alle Kärcher Professional apparaten, accessoires en reinigingsmiddelen uit het consumenten assortiment. Het (totale) aankoopbedrag van Kärcher producten dient tenminste €200,- (excl. BTW) te bedragen om aan de Actie deel te kunnen nemen. De op de kassabon/factuur vermeldde prijzen zijn leidend.

• Bij aanschaf van welke apparaten heb ik geen recht op deze actie? Deze actie is geldig op professionele Kärcher producten, niet op producten van een ander merk dan Kärcher of wanneer het minimale aankoopbedrag van €200,- excl. BTW niet bereikt is.

• Wat ontvang ik? U ontvangt per post één entreekaartje welke te gebruiken is voor het bekijken van de 3D versie van de film Mission: Impossible Fallout in een Nederlandse bioscoop. De film gaat op 2 augustus in première. Voorafgaand aan deze datum is het kaartje niet te gebruiken. Tevens niet te gebruiken voor bekijken van andere films.

• Hoe vaak kan ik deelnemen aan de actie? Je kunt maximaal één keer per apparaat/adres/rekeningnummer deelnemen

• Kan ik deelnemen vanuit het buitenland? Nee, helaas. Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland. Het bioscoopkaartje kan tevens enkel worden opgestuurd naar een adres in Nederland.

Er komen geen producten overeen met de selectie.