Actievoorwaarden Altrex Cashback actie


Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Cashback actie van Altrex B.V.
 • Elk in Nederland woonachtige en/of gevestigde eindgebruiker is gerechtigd aan deze actie deel te nemen, hierna te noemen “deelnemer”.
 • Deze actie geldt alleen bij de aankoop van een complete nieuwe Altrex steiger met een minimale werkhoogte van 6.20 meter bij één van de Altrex Dealers in Nederland.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie is van toepassing op alle offerte aanvragen die voorzien zijn van een vouchercode en in de periode 13 september tot en met 30 november 2017 (“de actieperiode”) worden aangevraagd op www.steigersamenstellen.nl.
 • De geldigheid van deze offerte (en daarmee de vouchercode) is 30 dagen. Om aanspraak te maken op de cashback dient de aankoop binnen de genoemde geldigheidsperiode gedaan te worden.
 • Cashback aanvragen van aankopen in de actieperiode kunnen tot en met 15 december 2017 ingezonden worden naar Altrex B.V. Na 15 december 2017 is deelname aan de actie niet meer mogelijk.
 • Alle genoemde cashback bedragen zijn exclusief BTW, uitbetaling is inclusief BTW. Indien de deelnemer BTW plichtig is, dient deze zelf zorg te dragen voor de afdracht aan de fiscus.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 • Medewerkers van Altrex en Altrex Dealers zijn uitgesloten van deelname.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer in de bovengenoemde actieperiode een Altrex steiger gekocht te hebben bij één van de Altrex Dealers in Nederland. Het terug te betalen bedrag kan de deelnemer op de volgende manier verkrijgen: De deelnemer verstrekt de hieronder vermelde gegevens door middel van het cashbackformulier op www.altrex.com

  • Vouchercode
  • Kopie van de originele kassabon of factuur
  • Naam, adres en woonplaats
  • Rekeningnummer met bijhorende te naamstelling
  • Telefoonnummer
  • Email adres
 • Na ontvangst van de correcte gegevens streeft Altrex B.V. er naar het cashback bedrag binnen 10 werkdagen op het aangegeven rekeningnummer te storten.
 • Onvolledige, onduidelijke of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • De deelnemer dient de originele kassabon of factuur te bewaren. Altrex B.V. kan de deelnemer verzoeken deze op te sturen.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of promoties.

Privacy

Altrex B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die bij deze actie gevraagd worden. Hierop is de privacy verklaring van toepassing die op www.altrex.com staat vermeld.

Aansprakelijkheid

 • Altrex B.V is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten en eventueel reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Altrex via internet (www.altrex.com), per telefoon (038 455 7777) of per post (Altrex B.V., Antwoordnummer 2565, 8000 VB Zwolle).