Nummer 1 in professioneel gereedschap

 
€ 0,00

Te kort aan vakmensen

30-01-2013 16:16

De afgelopen jaren is er een flinke doorstroom geweest van mbo'ers die naar het hbo zijn gegaan, daardoor is er een te kort ontstaan in het aantal vakmensen. Dit tekort is een breed maatschappelijk probleem met economische gevolgen. Technische lerarenopleidingen verdwijnen “De uitstroom van 226.000 ervaren ambachtsmensen die met pensioen gaan en het gebrek aan instroom van jongeren kan catastrofale gevolgen hebben voor de samenleving en andere economische sectoren hebben”, heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten eerder aangegeven na aanleiding van cijfers van het EIM. Deze uitstroom heeft er voor gezorgd dat er nu nog maar een lerarenopleiding is die vakspecifiek leraren opleidt voor technische beroepen als loodgieter of elektricien. Er is zo weinig belangstelling van nieuwe studenten waardoor de opleiding ter discussie staat. Bouw en techniek sector HBA wil is een voorstander van het treffen van maatregelen om de ambachtelijke opleidingen te behouden. Met de HBA-Arbeitsmarktmonitor brengen ze per ambachtelijke sector en regio de vraag en het aanbod in kaart van vaklieden. Uit het rapport ‘Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021’ blijkt zelfs dat juist sectoren die nu door de economische crisis extra getroffen worden, zoals de bouw en afbouw, straks te maken krijgen met een groot aantal onvervulde vacatures. Zo dreigt een groot tekort aan vakmensen in technische beroepen en de installatie- en elektrotechniek. Fondsen Het is inmiddels duidelijk dat er een groot tekort bestaat aan geschoold personeel in de technische sector. Om dit tekort op te vangen zouden zzp'ers die zich willen specialiseren in technische beroepen in aanmerking moeten komen voor fondsen waarmee zij zich kunnen bijscholen. Om dit te bereiken zal de PvdA hierop aandringen bij de Minister van Economische Zaken. De scholingsfondsen worden beheerd door de sociale partners, maar de minister kan hier een bemiddelende rol in spelen. Om het tekort aan technische vakmensen in de toekomst terug te dringen wil de Partij van de Arbeid daarnaast meer aandacht geven aan techniekonderwijs op het basis- en middelbaar onderwijs. Vakmensen In het voortgezet onderwijs moeten jongeren en ouders gewezen worden op de uitdaging die techniek biedt. Daarnaast moet het duidelijk worden hoe goed technische opleidingen zijn en wat een goede mogelijkheden ze voor de toekomst bieden. Met voldoende en goed opgeleide technici kan er voor gezorgd worden dat bedrijven niet over de grens hoeven te kijken voor voldoende personeel en houden we deze banen in Nederland. Elektrisch gereedschap Ook vakmensen hebben elektrisch gereedschap nodig en waar kunt u dit beter halen dan bij Toolnation? Toolnation heeft een ruim assortiment aan professioneel elektrisch gereedschap, accu machines en toebehoren. Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring met het leveren van gereedschappen binnen de bouw-, automotive-, en industrie sector.
Geplaatst in Elektrisch gereedschap door

admin